Logo Crimpage

King Crimson - Teksty

<= A | Spis | Z =>

Kadencja i Kaskada Oryginał
[In The Wake Of Poseidon]

Kadencję i Kaskadę
trzymał człowiek o imieniu Jade;
bez rozgłosu, w cieniu,
podczas gdy jego goście bawili się.
Błagały go, szepcząc "pozwól i nam,
przecież służymy tylko tobie".

Żywy mistycyzm,
przy nadmiarze wina.
Mętny, błędny wzrok,
gdy opada jego zasłona.
Smutny widok dla kurtyzan,
przekonały się teraz jakim jest człowiekiem.

Hotel Caravan,
gdzie wypowiedziano magiczne zaklęcie,
wytyczono reguły gry.
Kadencja wylewna w miłości,
musnęła jego dłoń okrytą aksamitem.
Kaskada ucałowała jego imię.
Smutny widok dla kurtyzan,
wiedziały już jakim jest człowiekiem.

Tłumaczenie: Andrzej Szymański (Dreamer)

<= A | Spis | Z =>