Logo Crimpage

King Crimson - Teksty

<= A | Spis | Z =>

Moc wiary I: A Cappella Oryginał
[The Power to Believe]

Nosi mnie poprzez dni apatii
Obmywa mnie
Ocalila me życie dzięki rozmowie
Kiedy zwróciła mi siłę aby zawierzyć

Tłumaczenie: Dawid Dron (Profi) - prof.davy@usa.com

<= A | Spis | Z =>