Logo Crimpage

PROJEkCT THREE

<= PROJEkCT TWO | Dyskografia | PROJEkCT FOUR =>

"Masque" (live) (1999)

  1. Masque 1 - 24 Marzec 1999 Dallas, Poor David's
  2. Masque 2 - 25 Marzec 1999 Austin, Antones
  3. Masque 3 - 22 or 23 Marzec 1999 Austin, Cactus Cafe
  4. Masque 4 - Austin, Pat's Garage
  5. Masque 5 - Miks nagrań z:
      22 i 23 Marca 1999, Austin, Cactus Cafe
      24 Marca 1999 Dallas, Poor David's
      25 Marca 1999 Austin, Antones
  6. Masque 6 - Nashville, Tenesse, Studio Belewbeloible
  7. Masque 7 - 25 Marzec 1999 Austin, Antones
  8. Masque 8 - miks nagrań z:
      22 i 23 Marca, 1999 Austin, Cactus Cafe
      24 Marca 1999, Dallas, Poor David's
      25 Marca 1999, Austin, Antones
  9. Masque 9 - miks nagrań z:
      22 or 23 Marca 1999 Austin, Cactus Cafe
      25 Marca 1999 Austin, Antones
10. Masque 10 - 25 Marzec 1999 Austin, Antones
11. Masque 11 - 25 Marzec 1999 Austin, Antones
12. Masque 12 - miks nagrań z:
      21 Marca 1999 Austin, SXSW Electric Lounges
      22 i 23 Marca 1999 Austin, Cactus Cafe
      24 Marca 1999 Dallas, Poor David's
13. Masque 13 - 21 Marzec 1999 Austin, SXSW Electric Lounges

ProjeKct Three zostal przedstawiony przez R. Frippa
w wiadomościach na Elephant Talk #417 i #432.
Po dwóch próbach (19 i 20 marca) zagrał on kilka koncertów
w Austin, mieście Pata Mastelotto i w Dallas.

Komentarz Pata o próbach:
"ProjeKct Three miał dwie próby, bardzo krótkie, głównie po to
żeby sprawdzić czy nasz sprzęt działa, ale dało nam to
kilka dobrych pomysłów".

Nagrano w 1999 r.

Okładka
Robert Fripp: gitary i Soundscapes
Trey Gunn: Warr Guitars i talker
Pat Mastelotto: perkusja, instrumenty perkusyjne


Wykaz koncertów:



Texas - 1999

Marzec:
21 - Austin, Texas, USA,   Electric Lounge
22 - Austin, Texas, USA,   Cactus Café
23 - Austin, Texas, USA,   Cactus Café
24 - Dallas, Texas, USA,   Poor Davids
25 - Austin, Texas, USA,   Antones



Źródło: Elephant Walk